การเปิดเผยข้อมูล ITA
ปี ข้อที่ หัวข้อ ลิ้ง URL คำอธิบาย เรียงข้อ
2567 o18 เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18
2567 o18 เเผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล 18
2567 o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมีชอบ 23
Records : 3 of 3